Image:

Name: Абонаментно поддържащо почистване на офиси и сгради

Content:

Този вид почистване включва следните услуги: Почистване на всички прилежащи общи площи в сградата с екологично съобразени детергенти и биоциди, санитарни помещения, изхвърляне на битов отпадък, забърсване на прах, почистване с прахосмукачка и почистване на прозорци. Цената се договаря, според начина и вида на почистване, броя на посещенията и броя на персонала.

Price:

Units: посещение

Back