Image: Preview photo 0094

Name: Отпушване на канали и почистване на маслоуловители

Content:

Професионалната поддръжка на канализацията в който и да е обект е просто необходимаст.
Отпушване на  канали ф50 – 60 лв. – 80 лв.
Отпушване на канали ф110 – 120 лв. – 150 лв.
Отпушване на канали ф160 – 120 лв. – 150 лв.
Отпушване на сифони на мивка – 50 лв.
Отпушване на  канали на мивка – 70 лв.
Отпушване на тоалетна – 60 лв.
Отпушване на канала на тоалетна – 120 лв.
Отпушване на подов сифон – 60 лв.
Отпушване  на подов сифон – 70 лв.
Отводняване на мазе – 150 лв. – 300 лв.
Отпушване на запушена шахта на мазе – 150 лв.
Отпушване от шахта до шахта в мазе – 150 лв.
Отпушване на запушен вертикален щранг – 120 лв.
Отпушване на запушен хоризонтален щранг – 120лв. – 150 лв.
Отпушване на шахти – 250 лв.
Оглед и консултация - 20 лв. / При извършване на поръчка сумата за оглед не се заплаща /
Цените за отпушване на канали могат да варират поради следните причини: отдалеченост на обекта, сложността на проблема, час на повикване.

 

 

Price:

Units:

Back